Lagertält

Vi har två stora lagertält som hyrs ut till olika företag.

Lagertält 1 på 630 kvadratmeter (15 x 42 m)
Lagertält 2 på 450 kvadratmeter (15 x 30 m)

Vi har en avfuktare per lagertält.
Asfalterat golv i båda tälten.

sam_1854