Kontakt

Har Ni några frågor är ni alltid välkommna att kontakta oss!

Adress: Fibab Fastigheter AB
Esplanaden 100
694 35 HALLSBERG
Fax: 0582 68 67 67
E-post: info@mtabhallsberg.se
Namn Telefon
Göran Bergström, vd 070 9892510